Yderst til inderst

Yderst til inderst
’KUNSTEN’, Aalborg, Esbjerg Kunstmuseum, 2011
Maria Bruun & KUfB
220x400x800 cm
I YDERST TIL INDERST fremvises den menneskelige eksistens i lag på lag. Ét efter ét skrælles lagene af: arkitektur, interieur, beklæd-ning osv. Vi bevæger os fra det yderste lag, som befinder sig i det offentlige rum over det private og helt ind til (det) de inderste intime detaljer af personen.
’Yderst til inderst’ kunne beskrives som en visuel rejse fra det ydre til det indre, fra det synlige til det usynlige, fra den store skala til den lille skala.
Værket består af flytbare dele, arrangeret i 5 lag: Et udsnit af fx et vindue fungerer som en ”låge”, der kan flyttes og forskydes vandret i forhold til de øvrige ”låger”. Det hele monteres således at ”skydelågerne” fordeler sig på 4-5 hylder over hinanden. På den måde kommer alle lågerne til at danne et samlet billede. Så man kan hele tiden skubbe noget til side og undersøge, hvad der gemmer sig bagved.
I det yderste lag bruger vi arkitektoniske brudstykker og detaljer, som fx murværk, dele af vinduer og døre.
I det næste lag ligger overfladerne af møbler, tæpper, interiør, malerier og dekoration. Herefter kommer beklædningsdetaljer.
Det 4. lag er hudens overflade. Igen tænkes detaljer og brudstykker anvendt., som fx navlen, negle eller et 3-dimensionelt aftryk af en fod.
Det inderste lag repræsenterer de kropslige fænomener som reelt ikke er synlige for øjet. Her er det anvendte medie video, af et bankende hjerte.
I alle lagene indtænkes gennemskinnelighed, fx med transparens eller ”huller”.
Der indbydes i værket YDERST TIL INDERST til en opdagelsesrejse, hvor man kan fordybe sig i kendte og ukendte detaljer eller træde tilbage og betragte hele værkets samlede udtryk.
220x400x80 cm
støttet af Århus Filmværksted og Statens Kunstråd
Bankende hjerte-video optaget på Aarhus Universitetshospital Hjertekirurgisk Afdeling v. Ole Kromann og Vibeke Elisabeth Hjortdal, M.D.
beating heart graphics by Hybrid Medical Animation

Yderst til inderst
’KUNSTEN’, Aalborg, Esbjerg Kunstmuseum, 2011
Maria Bruun & KUfB
220x400x800 cm
supported by Århus Filmværksted & Statens Kunstråd
Yderst til inderst is a portrait of human exis­tence. From the outer surface (architecture, bricks, etc.) going into the very inside (a video film of a (live) beating Heart)
One after another the layers are pealed off: a door, interior parts, clothing, skin, heart… We move from the layers who belong to pub­lic space into the very intimate details of the person.
The work consists of moveable parts, arranged in 5 layers, in 4 stocks on top of each other: a big collage, consisting of parts, like ready-mades. They are the real bricks, real skin, with hair in it, etc, – the real surfaces (except for the heart which is a video film of a real beating heart)
Each detail in the work can continually be moved aside, to find out what is behind it.
In YDERST TIL INDERST we invite you to make a ‘journey of discovery’, where you can contem­plate in known or unknown details, or step back and take a look at the work as a Whole.

Beating heart video recorded at Aarhus University Hospital Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery by Ole Kromann and Vibeke Elisabeth Hjortdal, M.D.,

beating heart graphics by Hybrid Medical Animation

 

L1280447