Anne-Marie Pedersen

Anne-Marie Pedersen
Født i Nr. Nissum v. Lemvig 1962
Arbejdsområde: Maleri, installation og video.
Anne-Marie Pedersen er uddannet ved malerafdelingen i Aarhus Kunstakademi 1988-1992. Debut i 1993 på Charlottenborgs Forårsudstilling med oliemalerier på lærred.
AMP udfolder, udforsker og udfordrer maleriet på forskellige måder: Et “atomiseret” maleri, der er splittet op og eskalerer til farvede glasstykker, der hænger fra loftet som en svævende skulptur. Og malerier, der smelter sammen med videobilleder i installationsværker.
I malerierne på lærred finder man vilde penselstrøg og farvepletter. På vej til at forlade lærrederne, hvilket de endelig gør i værket Rrrooarr
Ukontrollerbare, kaotiske og uforudsigelige aspekter af livet er tematisk underforstået i mange værker. Selvom vi alle er intenst optaget af at forsøge at kontrollere og instruere en slags “Lauf der Dinge”, hvor den ene hændelse tager over efter den anden i en lang ubrudt kæde af hændelser, er der ingen, der kan unddrage sig det kaos virkeligheden er.
Anne-Marie Pedersen er en maler, der efterhånden har trukket maleriet ud af sin ramme og rundt i rummet. Hendes installationer refererer altid åbenlyst til hendes udgangspunkt i maleriet, ikke mindst farven.
Anne-Marie Pedersen har udstillet eller permanent installeret værker i DK, Japan, England, Tyskland, Australien, Ungarn og Norge.

Siden er støttet af
Kunstfonden_LOGO_small_JPG

CV

 

Anne-Marie Pedersen

Workfield: Painting, installation and video.

Anne-Marie Pedersen is Educated at the painting section in Aarhus Kunstakademi 1988-1992. Debut in 1993 at Charlottenborgs Forårsudstilling with oil paintings on canvas.

Consistantly through the years unfolding, exploring and challenging painting in different ways: An “atomised” painting, that is split up and escalates into coloured pieces of glass hanging from the ceiling like a floating sculpture. And paintings that melt with video pictures in installatory works.

In the paintings on canvas one will find going wild brush strokes and colour stains. On their way to leave the canvases, which they finally do in the work Rrrooarr

Uncontrollable, chaotic and unpredictable aspects of life are thematically implied in many works. Even though all of us are intensely occupied trying to control and direct a kind of “Lauf der Dinge”, where one incident takes over after the other in a long unbroken chain of incidents, nobody can elude the chaos that reality really is.

Anne-Marie Pedersen is a painter that has gradually drawn the painting out of it´s frame and round and about in the room. Her installations always obviously refer to her starting point in the painting, not least the colour.

Anne-Marie Pedersen has exhibited or permanently installed works in DK, Japan, England, Germany, Australia, Norway and Hungary.

 

CV

malerie i arbejde2

rie