Ud over uvidenhedens uendelige vidder

Malerier
Viby Gymnasium købte i december 2014
2 oliemalerier og 4 akrylbilleder til lærerværelset
– det største af malerierne: titel: “Ud over uvidenhedens uendelige vidder” (Eloit: “Middlemarch”), 140×230 cm, 2014

Paintings
In December 2014, Viby Gymnasium bought 2 oilpaintings and 4 acrylics for the teachers´room
– the largest painting: title: “Drawing forever on the vasts of ignorance” (Eliot: “Middlemarch”), 140×230 cm, 2014