Traktormaleri

Traktormaleri
‘Halvanden meter Max’ Nordjyllands Kunstmuseum 2006, ‘Max5fod’, Kulturværftet, Helsingør 2011 og Thisted Gymnasium 2012.
Her udfordres og vinkles maleriet på nye måder. ‘TRAKTOR-MALERI’ leger med det dilemma, traktoren sættes i som et 3-dimensionelt objekt bundet op i et 2-dimensionelt maleri på væggen. Bemalingen opløser formen, så traktoren smelter sammen med baggrunden og samtidig er et selvstændigt objekt. Den ‘kommer kørende’ ud af maleriet:
‘Traktormaleri’ var en del af en større udstilling for børn på Nordjyllands Kunstmuseum,
‘Halvanden meter Max’ lavet med gruppen KUfB. Om KUfB: KUfBs værker er kunst – på kunstens præmisser – tilføjet et dogme om interaktion.
Dermed ønsker vi at anskueliggøre værkets påvirkelighed, og dets åbenhed for fortolkning. Kunstværket skal kommunikere fysisk og sanseligt og med børn som modtagere, ud fra en tese om, at den sanselige og fysiske tilgang er et karakteristisk træk ved den barnlige indlevelse og engagement.
Vores overordnede mål er at vække børns nysgerrighed over for kunst, og vi ser et stort potentiale i at gøre dette – ikke i form af et pædagogisk formidlingsprojekt – men ved at komme børnene i møde og lade dem selv indtage kunsten på en måde, som ikke lader sig gøre i et vanligt musealt rum.
Selvom kunst hævdes at være et universelt sprog, spiller dens institutionelle kontekst en stor rolle for den betydning, vi tillægger kunsten, og vores erfaringer viser, at det er muligt at iværksætte en udveksling både mellem kunst og børn og mellem denne kunst/børn udveksling og kulturinstitutionen.

Tractor painting
‘Halvanden meter Max’ Nordjyllands Kunstmuseum 2006, ‘Max5fod’, Kulturværftet, Helsingør 2011 & Thisted Gymnasium 2012.
The painting is in this work challenged and seen from new angles.
Tractor painting plays with the dilemma, which the tractor is put into, as a 3-dimensional object tied up in a 2-dimensional painting on the wall. The tecnique of the painting dissolves the form. The tractor melts into the background and is at the same time an autonome object. It ‘comes driving’ out of the painting.
Tractor painting was part of a big art exhibition for children in Nordjyllands Kunstmuseum: ‘Halvanden Meter Max’
of the artgroup KUfB.
About KUfB: The art works of KUfB is art on the premises of art, added a dogma of interaction. We want to illustrate the susceptibility to influence that characterize the artwork, and its openness to interpretation. The artwork should communicate physically and sensuously.

traktormaleri3 traktormaleri2 traktormaleri traktor i thisted