Refleks-vest-boogie-woogie&usynlig 2014

Refleks-vest-boogie-woogie&usynlig, 2014
450 x 80 cm & 85 x 45 cm
materialer: refleks-veste, pinde, maling
Kunstbygningen SAK, Svendborg, 2014

Den ene del af værket består af bemalede refleksveste og lærreder sat sammen med farvede pinde. Huller, mellemrum og forskydninger mellem farveflader og refleksbånd balancerer i en rytmisk skala.
Ved siden af, i den anden del af værket, stikker tilsvarende farvede pinde ud af væggen og efterlader fornemmelsen af endnu en værkdel som er skjult for blikket, og forsvinder ind  i væggen. Refleksfarven i skyggerne og selve skyggerne som pindene kaster på væggen tegner perspektiviske linjer og peger på den måde “ind ad”. De fungerer som en understrøm, på linje med basgangen under en melodi.
Refleksvestene er dagligdags objekter som ses overalt i gadebilledet. Der tilføres en indre dimension til den ydre overflade hvor blikket som regel hviler. Et gadebillede, en boogie-woogie.

 

Refleks-vest-boogie-woogie&usynlig
size: 450 x 80 cm & 85 x 45 cm
materials: reflective vests, wood, paint

One part of the work consists of – painted upon – reflecting vests and canvases, put together, using wooden sticks. The wholes, the in-betweens and the twisting of coloured surfaces and the reflecting areas balance in a rythm.
Next to this, painted wooden sticks come out of the wall, slightly indicating an equivalent work hidden inside the wall. The reflex colour in the shades and the shades themselves that the wooden sticks make on the wall, draw perspective lines  and point in this way in the direction “inwards”. These lines and shades are an undercurrent, like the bassline in a tune.
Reflecting vests are everyday-objects who are seen in the streets of wintertime. An inner dimension is added to the outer surface. Upon which the view normally is resting.
A streetview, a boogie-woogie.

SAK

SAK3

SAK4