Nr. Nissum Skole

Vi har fået et nyt kunstværk – og mere end det!

Vi har – med elevernes øjne –
fået indsigt i rum vi dagligt og umærkeligt færdes i – indblik i vores egen tid og vores sted.

Indtryk af hvilket liv, der leves på disse kanter. Øjebliksbilleder, der fortæller vores fælles historie.

Og værket, som hænger i vores café, har givet et helt nyt liv til det før så tomme rum, som nu kommer os ved.

– det er netop gaven ved dette smukke værk

komponeret af Anne-Marie Pedersen.’

Lise Roar, Nørre Nissum Skole

The Decoration of Nr. Nissum Skole, 2006
Nr. Nissum Skole was in 2006 asking me to make an art project that would include the students in the practical proces.
After some considerations I told the students to take photographs of their own near surroundings, having the title: ’ Wednesday Afternoon 5 O´clock PM’.
The aim was on the basis of the students photographs to produce a big decoration for the school canteen. Each individual photo should be recognizable in the bigger context. Purpose of the title ’ Wednesday Afternoon 5 O´clock PM’ was to evoke pictures from everyday life here and now, presented to make sense also in a larger time scale.
In the presentation of the idea I focused on such things as strong contrasts, shadow/light and movement . This to sharpen the students´ comprehension of the composition and narrative contents in their pictures.
Focusing on contrasts and shadow, I think, does in the complete art work make visually good sense.
In my works I often tend to describe everyday life, trying to lift up things into a poetic atmosphere.

nissum.uden.fotos
Udsmykningen inden elevernes bidrag

nissum-udsmykning
Den færdige udsmykning

Nr. Nissum Skole ønskede et kunstnerisk projekt, som kunne inddrage eleverne i en kunstnerisk proces.
Efter at have overvejet forskellige muligheder, valgte jeg at bede eleverne om at fotografere deres egne nære omgivelser, med overskriften: ‘Onsdag eftermiddag kl. 5’
Jeg ville gerne lave 24 grafiske billeder, alle med elevernes materiale som ‘grundstof’. I det færdige kunstværk skulle den enkelte elev kunne finde og genkende sit eget bidrag.
Med overskriften ‘Onsdag eftermiddag kl. 5’, ville jeg fremkalde billeder af hverdag og liv lige her og nu, beskrevet, så det gav mening, også i et større tidsperspektiv.
I min præsentation af ideen til eleverne valgte jeg at fokusere på nogle formmæssige begreber: slagskygger, bevægelse og stærke lys/mørke-kontraster i billederne. Dette bl.a. for at skærpe elevernes forståelse af billeders opbygning og dramatiske/narrative virkemidler.
Fokuseringen på kontraster og skygger synes jeg, i det samlede værk, giver god visuel mening.
Jeg arbejder gerne med en indgangsvinkel, hvor de ‘almindelige’ omgivelser beskrives på en måde, hvor virkeligheden løftes op eller forskubbes en smule og dermed giver et anderledes, poetisk synsfelt.
Flere af fotografierne beskriver lokale markante bygninger, ting, områder på en indforstået måde. Sådan at der vil være stor forskel på aflæsningen af billederne for en udefra-kommende person i modsætning til en person som bor i og kender egnen omkring Nr. Nissum og Lemvig. Fx. er Bovbjerg Fyr afbilledet som en skygge henover markerne bag det.
Hvilken bearbejdelse værket skulle udsættes for fra min hånd var ikke på forhånd planlagt. Men det var fra starten min intention at mit kunstneriske greb skulle være tydeligt og samle de 24 personlige beskrivelser i ét udtryk.
Teknisk valgte jeg at bemale væggen bag fotografierne i farvede felter, som minder en smule om meget meget grove pixels i et foto. I nogle af disse felter er de – kun en smule bearbejdede og beskårne – fotografier placeret, så de indgår i den kompositoriske helhed.
Den endelige form, udsmykningen fik, var et resultat af mine intentioner fra starten om at lave en markant , poetisk og dekorativ fremstilling af materialet, i samspil med de enkelte elevers udtryk.

Elevernes billedgalleri
Se alle elevernes billeder her.

The childrens Picture gallery
See all the Pictures here