monster

Monster
Mixed-media installation
video, foto og maleri
2 videoer: 1 projiceret på gulvet og 1 projiceret på en papircollage på væg og gulv.
støttet af Aarhus Kunstråd

 

Dette værk voksede ud af spekulationer omkring hvordan personligheden altid spejles i blikket fra den omgivende verden. Hvordan man reflekterer på dette blik udefra, og hvor radikal kontrasten mellem hvordan en person opfatter sig selv “indefra”, og hvordan omverdenen ser personen “udefra” er. Der er stor forskel på de to billeder. Det at kunne indleve sig i en anden persons synsfelt er sjældent. Men vi tror at vi ser det samme…

Dette førte til tanker om overvågning og om hvordan dette at overvåge en person i høj grad kan påvirke personens handlinger.
Vandboblerne danser op og ned i en papircollag i flere lag. Beholderen fyldes og tømmes igen og igen, som åndedræt. Og øjet bevæger sig søgende frem og tilbage på gulvet.
Værket kan ses som et selvportræt (set ”indefra”)
“…Never imagine yourself not to be otherwise than what it might appear to others that what you were or might have been was not otherwise than what you had been would have appeared to them to be otherwise.”
(L.Carroll: Journeys in Wonderland)

Monster
mixed-media installation
supported by Aarhus Kunstråd

 

This work grew out of speculations about how a personality reflects on and responses to the
view of the outer world. And how radically the “view – the perception of one´s character – from inside a person” can differ from the “view from outside”.
Which led to thoughts about watching and about how the act of watching can have strong influence on the person being watched.
Waterbubbles dance up and down in a video-paper-collage in multiple layers. The transparent container is emtied and filled again and again, like respiration. And the eye moves from side to side, a video projected on the floor.
The work Monster can be seen as a selfportrait (seen from “inside”)
“…Never imagine yourself not to be otherwise than what it might appear to others that what you were or might have been was not otherwise that what you had been would have appeared to them to be otherwise.”
(L.Carroll: Journeys in Wonderland)

File2
pandetilprint
monster copyhejre