Aleffen

‘Aleffen’ (2008)
Kunsthal Aarhus 2008
video, maleri
400x700x25 cm
præmieret af Aarhus Kommunes Kunstudvalg

Titlen på dette værk refererer til Borges novelle af samme navn, og til det mystiske punkt i historien, som findes under trappen og som indeholder alt i verden – fortid, nutid og fremtid. Aleph er også det første bogstav i det hebræiske alfabet og således på flere planer udgangspunkt for forskellige ting.
Værket spreder sig neden for trappen i et hjørne af udstillingen fra gulv til loft.
En kasse på væggen afslører rislende vand og således vendes op og ned på øbegrebet, idet vandet her er centrum altså indeni, mens stoffet farverne, er udenom, her som et hav af malede striber og flader i forskellige farver på vægfladerne rundt omkring vandkassen. Vandet kan i denne sammenhæng også ses som ophavet til skabelse, urhav, og som metafor for følelser og sjælelig bevægelighed og for smidighed og fleksibilitet.
På den måde arbejder værket formelt og metaforisk med et hårdt kantet ydre og et blødt og vandigt indre.
Anne-Marie Pedersen er som udgangspunkt maler, men hun har efterhånden trukket maleriet grundigt ud af rammen og rundt i rummet, men hendes installationer bærer altid tydeligt præg af hendes afsæt i maleriet og ikke mindst i farven.
tekst: Trine Rytter Andersen

Aleffen (2008)
Mixed media installation
Kunsthal Aarhus 2008
400x700x25 cm
The Art Price, Aarhus Kommunes Kunstudvalg

The title of the work refers to Borges´ short story, of same title, and to the mysterious point in the story, that is situated under the staircase, and in which everything in the world is found – the past, the present and the future.
Aleph also is the first letter of the hebraic alphabet, and in this way in various levels the starting point of different Things.
The work spread out in a corner of the exhibition from the floor to the ceiling.
A box on the wall reveal running water, in this manner the ‘ø’ (island) notion is turned upside down, the water being the center, inside, while the texture, colours, are the surroundings.
In this context the water can also be seen as the source of creation and as metaphor for feelings and mobility of the soul, for suppleness and flexibility
In this this way the work formally and metaphorically has a hard edged outside and a soft waterlike inside.
Anne-Marie Pedersen basically is a painter, but gradually she has driven the painting outside the frame and into the space. Her installations always are characterized by her starting point in the painting and the colour.

 

[/note]