Walking with Athena

Walking with Athena

Titel:                 walking with Athena
Skulptur:          farvet glas, video stills

Antikmuseet i Aarhus
“L”
Guirlandens 50 års jubilæumsudstilling

 

Tableau: Videobillederne er optaget igennem en glasmontre på Akropolis-museet i Athen.
Athene-figuren i montren er på vej fremad i en gående bevægelse. Figurens påbegyndte skridt hænger stivnet i luften og får i værket sammenhæng med det forbipasserende publikums bevægelser i rummet hvor montren står. Bevægelserne og forskydningerne i mellemrummet mellem figurer og kroppe bliver til en langsom koregrafi og afstanden mellem den 2500 år gamle bronze-figur og de mennesker som bevæger sig forbi i nutiden udviskes i flygtige glimt.
Dette tableau projiceres på et af glasstykkerne i skulpturen. Simultant indfanges og indrammes de omkringstående skulpturer og objekter på Antikmuseet i Aarhus i de transparente farvede glasstykker.

 

Thanks to:
Acropolis Museum, Athen
Det Danske Institut i Athen
Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune

 

Photo:
Else Ploug Isaksen
AMP

Walking with Athena

Titel:           walking with Athena
Sculpture:  coloured glass, video stills
Antikmuseet i Aarhus
“L”
Guirlandens 50 years´ anniversary

 

Tableau: Video frames are recorded through the glass of a montre in the Museum Acropolis of Athens. The figure Athena in the montre describes a moving forward in a walking position. The figure´s initiated step forward hangs in the air frozen in time and space. It obtains in this tableau a connection to the movements of people passing by. The displacements of gaps between figure and bodies turn into a slow moving choreography. The time distance between this 2500 year old bronze and the bodies of people moving by in present time are in volatile moments erased.
This tableau is projected upon one af the glass pieces in the sculpture. Simultaneously the transparent coloured glass pieces catch and frame details and fragments of the surrounding sculptures and objects in The Museum of Ancient Art, Aarhus

 

Tak til:
Acropolis Museum, Athen
Det Danske Institut i Athen
Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune

 

Foto:
Else Ploug Isaksen
AMP