Rrrooarr!

Titel  Rrrooarr!

Størrelse hele rummet

Udstilling Se!udstillings-og projektrum, Hendrik Pontoppidansgade 34B, Aarhus

Workshop

Beskrivelse og teknik

Idé  Dette værk tager blandt andet udgangspunkt i en oplevelse i Delphi, Grækenland. Ikke langt fra Apollon-templet hørtes en lyd, der bedst kan beskrives som et dybttonet brøl, som kom indefra jorden. Kort efter skælvede jorden et par gange. Fornemmelsen af, at jorden – den faste grund – under vores fødder er levende og bevæger sig – og har en markant dyb stemme – var ufravigelig.

Det er noget alle mennesker oplever i en eller anden grad. Det kan være helt små detaljer, der pludselig bliver afgørende. Man bliver i et lysende øjeblik klar over at verden er ukontrollérbar og uforudsigelig. Selvom vi alle er mere eller mindre intenst beskæftiget med at forsøge at kontrollere og styre en slags “Lauf der Dinge”, hvor den ene hændelse afføder den næste i en lang ubrudt kæde af hændelser, kan ingen stille noget op mod det kaos, virkeligheden reelt er. 

Forvarslet om et jordskælv i form af en lyd, en stemme, fra jordens indre, satte en tankerække i gang. Billeder af jordskorpen der krakelerer og afslører dybe sprækker i overfladen, ændrede fundamentalt følelsen af at være i verden – med en fast grund under fødderne.

Jeg har tegnet en kontur af noget. En streg som følger omridset af bygningskonstruktioner, byformationer, veje, infrastruktur, huse, beboelse i forskellige tilstande, bare som en ydre tegning af det hele.

Denne kontur forstyrres af vildtvoksende penselstrøg, på billedfladerne og udenfor dem, de kommer svævende ud og hænger fastfrosset i luften, som en standsning af tiden, en slags helt umulig pause i tidens strøm.

Tingenes vedblivende og ustoppelige foranderlighed og følelsen af kontroltab ligger til grund for idéen til denne udstilling. Installationen består af en billed-skulptur, som fylder hele rummet ud og en fortælling i høretlf., Jordens stemme v. seismolog Bo Holm Jacobsen:

 

I samarbejde med Læseforeningen afholdtes d. 3. oktober en workshop i udstillingen, faciliteret af Sofie Kragh-Müller. Her udfoldedes et eksperiment, hvor deltagerne guides ind i værket på måder, hvor det sansede og det reflekterende åbner til værket på nye og overraskende måder

 

Værk/idé/installation: Anne-Marie Pedersen
Lyd: Bo Holm Jacobsen, Geoscience, AU
Teknik: AMP, Maria Bruun


Tak for støtte til Statens Kunstfond og Kulturudviklingspuljen,  Aarhus Kommune

 

 

Titel  Rrrooarr!

Størrelse hele rummet

Udstilling Se!udstillings-og projektrum, Hendrik Pontoppidansgade 34B, Aarhus

Beskrivelse og teknik

Idé  Dette værk tager blandt andet udgangspunkt i en oplevelse i Delphi, Grækenland. Ikke langt fra Apollon-templet hørtes en lyd, der bedst kan beskrives som et dybttonet brøl, som kom indefra jorden. Kort efter skælvede jorden et par gange. Fornemmelsen af, at jorden – den faste grund – under vores fødder er levende og bevæger sig – og har en markant dyb stemme – var ufravigelig.

Det er noget alle mennesker oplever i en eller anden grad. Det kan være helt små detaljer, der pludselig bliver afgørende. Man bliver i et lysende øjeblik klar over at verden er ukontrollérbar og uforudsigelig. Selvom vi alle er mere eller mindre intenst beskæftiget med at forsøge at kontrollere og styre en slags “Lauf der Dinge”, hvor den ene hændelse afføder den næste i en lang ubrudt kæde af hændelser, kan ingen stille noget op mod det kaos, virkeligheden reelt er. 

Forvarslet om et jordskælv i form af en lyd, en stemme, fra jordens indre, satte en tankerække i gang. Billeder af jordskorpen der krakelerer og afslører dybe sprækker i overfladen, ændrede fundamentalt følelsen af at være i verden – med en fast grund under fødderne.

Jeg har tegnet en kontur af noget. En streg som følger omridset af bygningskonstruktioner, byformationer, veje, infrastruktur, huse, beboelse i forskellige tilstande, bare som en ydre tegning af det hele.

Denne kontur forstyrres af vildtvoksende penselstrøg, på billedfladerne og udenfor dem, de kommer svævende ud og hænger fastfrosset i luften, som en standsning af tiden, en slags helt umulig pause i tidens strøm.

Tingenes vedblivende og ustoppelige foranderlighed og følelsen af kontroltab ligger til grund for idéen til denne udstilling. Installationen består af en billed-skulptur, som fylder hele rummet ud og en fortælling i høretlf., Jordens stemme v. seismolog Bo Holm Jacobsen.

I samarbejde med Læseforeningen afholdtes d. 3. oktober en workshop i udstillingen, faciliteret af Sofie Kragh-Müller. Her udfoldedes et eksperiment, hvor deltagerne guides ind i værket på måder, hvor det sansede og det reflekterende åbner til værket på nye og overraskende måder

Titel: Rrrooarr!
Værk/idé/installation: Anne-Marie Pedersen
Lyd: Bo Holm Jacobsen, Geoscience, AU
Teknik: AMP, Maria Bruun